-60%
004020

Σειρά Διογένης Λαέρτιος (4 τόμοι)

Σειρά Διογένης Λαέρτιος (4 τόμοι)

Original price was: 55,12 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 22,05 €.

In stock
Διογένης Λαέρτιος

Original price was: 55,12 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 22,05 €.

Βίοι Φιλοσόφων του Διογένη Λαέρτιου: μια μοναδική πηγή πληροφοριών που προσφέρει σφαιρική γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. 

Τα δέκα βιβλία του Διογένη Λαέρτιου συγκεντρωμένα σε 4 τόμους που περιλαμβάνουν αρχαίο ελληνικό κείμενο, απόδοση στη νέα ελληνική και πλούσιο σχολιασμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 004020
ISBN: 9789603821526
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Χαρτόδετο

Περιγραφή

Ο Διογένης Λαέρτιος υπήρξε Έλληνας συγγραφέας του έργου «Βίοι φιλοσόφων», του οποίου ο πλήρης τίτλος είναι: «Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων και των εκάστη αιρέσει αρεσκόντων εν επιτόμω συναγωγή».

Τα μόνα στοιχεία που έχουμε για τη ζωή του Διογένη Λαέρτιου προκύπτουν από το συγγραφικό του έργο. Η περίοδος για παράδειγμα στην οποία έζησε μπορεί να υπολογιστεί με βάση το ποιους φιλοσόφους αναφέρει στο έργο του και ποιους όχι. Οι μελετητές τοποθετούν την εποχή που έζησε μεταξύ του 200μ.Χ. και του 500μ.Χ.

Το φιλοσοφικό σύγγραμμα του Διογένη Λαέρτιου διεσώθη εξ’ ολοκλήρου και αποτελεί μια σπουδαία πηγή των φιλοσοφικών θεωριών της αρχαιότητας καθώς και μια μοναδική συλλογή βιογραφικών στοιχείων και ανεκδότων.

Ο συγγραφέας αναζητά την καταγωγή της φιλοσοφίας και αναλύει τις ανατολικές επιδράσεις στους Έλληνες φιλοσόφους. Δίνει τον ορισμό της φιλοσοφίας και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη βιογραφία και τη διδασκαλία γνωστών φιλοσόφων της αρχαιότητας.

Το σύγγραμμα χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη διερεύνηση μιας “αίρεσης”, όπως κατονομάζει τις φιλοσοφικές σχολές και τα φιλοσοφικά συστήματα σκέψης, π.χ. τους Ακαδημαϊκούς ή τους Κυνικούς.

Το πρώτο βιβλίο είναι αφιερωμένο στους επτά Έλληνες σοφούς (Θαλής, Σόλων, Χείλων, Περίανδρος, Κλεόβουλος, Βίας, Πιττακός), το δεύτερο στον Σωκράτη και στους μαθητές του, το τρίτο στον Πλάτωνα, το τέταρτο στην πλατωνική Ακαδημία και σ’ αυτούς που σπούδασαν εκεί, το πέμπτο στον Αριστοτέλη και στην περιπατητική φιλοσοφία, το έκτο στους Κυνικούς φιλόσοφους, το έβδομο στους Στωικούς, το όγδοο στον Πυθαγόρα και στους οπαδούς του, το ένατο σε μια χορεία φιλοσόφων (Παρμενίδης, Μέλισσος, Ζήνων ο Ελεάτης, Πρωταγόρας και Πύρρων) και, τέλος, το δέκατο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον Επίκουρο.

Το έργο του Διογένη Λαέρτιου αποτελεί αναμφίβολα πολύτιμη πηγή για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας για πολλούς λόγους:
– Αναφέρεται στην προφορική παράδοση με λεπτομέρειες και ανέκδοτα από τους βίους των φιλοσόφων που μελετά, που δεν θα είχαν διασωθεί ως τις  μέρες μας.
– Μεταφέρει πληροφορίες από πηγές που δεν έχουν διασωθεί ή σώζονται μόνο τμηματικά.
– Αναφέρεται σε διανοητές ή συγγράματα για τα οποία δεν σώζονται άλλες πηγές.  

Η σειρά «Διογένης Λαέρτιος», στην οποία περιλαμβάνονται το αρχαίο κείμενο, νεοελληνική μετάφραση και σχολιασμό, αποτελείται από 4 τόμους:  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ