Φίλτρα:  Φίλτρα
 • Εις Φλάκκον, Περί προνοίας, Υποθετικά

  Φίλων

  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,11 €.
 • Νόμων ιερών αλληγορία των μετά την εξαήμερον

  Φίλων

  Original price was: 16,96 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,87 €.
 • Περί Αβραάμ, Περί Ιωσήφ

  Φίλων

  Original price was: 16,96 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,87 €.
 • Περί αρετών, Περί άθλων και επιτιμίων και αρών

  Φίλων

  Original price was: 11,66 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,16 €.
 • Περί γενέσεως Άβελ και ων αυτός τε και ο αδελφός αυτού Κάιν ιερουρ...

  Φίλων

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Περί γεωργίας, Περί φυτουργίας Νώε, Περί μέθης

  Φίλων

  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Περί της κατά Μωυσέα κοσμοποιίας, Περί των Χερουβίμ και της φλογί...

  Φίλων

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Περί του βίου Μωυσέως, Περί των δέκα λόγων

  Φίλων

  Original price was: 21,20 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,84 €.
 • Περί του πάντα σπουδαίον ελεύθερον είναι, Περί βίου θεωρητικού ή ...

  Φίλων

  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Περί του τις ο των θείων εστιν κληρονόμος και περι της εις τα ίσα κ...

  Φίλων

  Original price was: 16,96 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 7,63 €.
 • Περί των εν μέρει διαταγμάτων Α΄-Β΄

  Φίλων

  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Περί των εν μέρει διαταγμάτων Γ΄-Δ΄

  Φίλων

  Original price was: 11,66 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,16 €.
 • Περί των του δοκησισόφου Κάιν εγγόνων και ως μετανάστης γίγνεται,...

  Φίλων

  Original price was: 15,90 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,13 €.
 • Περί φυγής και ευρέσεως, Περί των μετονομαζομένων και ων ένεκα με...

  Φίλων

  Original price was: 15,90 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 7,16 €.
 • Περί ων νήψας ο Νώε εύχεται και καταράται, Περί συγχύσεως διαλέκτ...

  Φίλων

  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,11 €.
 • Σειρά Φίλων (16 τόμοι)

  ΦΙΛΩΝ

  Original price was: 262,88 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 157,73 €.