Φίλτρα:  Φίλτρα
 • ΣΕΙΡΑ ΟΣΑ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  Αρχαίοι Έλληνες

  Original price was: 84,80 €.Current price is: 33,92 €.
 • Παλατινή Ανθολογία (12 τόμοι)

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 177,02 €.Current price is: 106,21 €.
 • ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΒΑΙΟΣ

  ΣΤΟΒΑΙΟΣ

  Original price was: 236,38 €.Current price is: 141,83 €.
 • Ανθολογία Παλατινή Α΄-Δ΄: Τα των χριστιανών επιγράμματα, Χριστοδώ...

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 11,66 €.Current price is: 8,16 €.
 • Ανθολογία Παλατινή Ε΄: Επιγράμματα ερωτικά

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 15,90 €.Current price is: 11,13 €.
 • Ανθολογία Παλατινή ΣΤ΄: Αναθηματικά επιγράμματα

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 18,02 €.Current price is: 12,61 €.
 • Ανθολογία Παλατινή Ζ΄: Επιτύμβια επιγράμματα (1-150)

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 10,60 €.Current price is: 7,42 €.
 • Ανθολογία Παλατινή Ζ΄: Επιτύμβια επιγράμματα (151-450)

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 9,54 €.Current price is: 6,68 €.
 • Ανθολογία Παλατινή Ζ΄: Επιτύμβια επιγράμματα (451-748)

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 12,72 €.Current price is: 8,90 €.
 • Ανθολογία Η΄: Εκ των επών του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 9,54 €.Current price is: 6,68 €.
 • Ανθολογία Παλατινή Θ΄: Επιδεικτικά επιγράμματα (1-350)

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 16,96 €.Current price is: 11,87 €.
 • Ανθολογία Παλατινή Θ΄: Επιδεικτικά επιγράμματα (351-827)

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 16,96 €.Current price is: 11,87 €.
 • Ανθολογία Παλατινή Ι΄-ΙΑ΄: Προτρεπτικά, Συμποτικά, Σκωπτικά

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 19,08 €.Current price is: 13,36 €.
 • Ανθολογία Παλατινή ΙΒ΄-ΙΔ΄: Στράτωνος του Σαρδιανού Παιδική Μούσ...

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 16,96 €.Current price is: 7,63 €.
 • Ανθολογία Παλατινή ΙΕ΄-ΙΣΤ΄: Σύμμικτα, Ανθολογία Μαξίμου του Πλαν...

  Ανθολογία Ελληνική

  Original price was: 19,08 €.Current price is: 13,36 €.
 • Δειπνοσοφιστών Α΄

  Αθήναιος

  Original price was: 14,84 €.Current price is: 10,39 €.
 • Δειπνοσοφιστών Β΄

  Αθήναιος

  Original price was: 14,84 €.Current price is: 10,39 €.
 • Δειπνοσοφιστών Γ΄

  Αθήναιος

  Original price was: 16,96 €.Current price is: 11,87 €.
 • Δειπνοσοφιστών Δ΄

  Αθήναιος

  Original price was: 15,90 €.Current price is: 11,13 €.
 • Δειπνοσοφιστών Ε΄

  Αθήναιος

  Original price was: 12,72 €.Current price is: 8,90 €.
 • Δειπνοσοφιστών ΣΤ΄

  Αθήναιος

  Original price was: 15,90 €.Current price is: 11,13 €.
 • Δειπνοσοφιστών Ζ΄

  Αθήναιος

  Original price was: 16,96 €.Current price is: 11,87 €.
 • Δειπνοσοφιστών Η΄

  Αθήναιος

  Original price was: 11,66 €.Current price is: 8,16 €.
 • Δειπνοσοφιστών Θ΄

  Αθήναιος

  Original price was: 14,84 €.Current price is: 10,39 €.
 • Δειπνοσοφιστών Ι΄

  Αθήναιος

  Original price was: 16,96 €.Current price is: 11,87 €.