Φίλτρα:  Φίλτρα
 • Αναβιούντες ή Αλιεύς, Περί παρασίτου, ότι τέχνη η παρασιτική, Ψευδ...

  Λουκιανός

  Original price was: 11,66 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 5,25 €.
 • Ανάχαρσις ή Περί γυμνασίων, Τόξαρις ή Φιλία, Εικόνες, Υπέρ των εικ...

  Λουκιανός

  Original price was: 15,90 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,13 €.
 • Δημώνακτος βίος, Νιγρίνος, Συμπόσιον ή Λαπίθαι, Βίων πράσις

  Λουκιανός

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Δις κατηγορούμενος, Φιλοψευδής ή Απιστών, Περί ορχήσεως

  Λουκιανός

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων, Λεξιφάνης, Ευνούχος

  Λουκιανός

  Original price was: 11,66 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 5,25 €.
 • Έρωτες, Αλκυών ή Περί μεταμορφώσεων, Δημοσθένους εγκώμιον, Ωκύπου...

  Λουκιανός

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Ηρόδοτος ή Αετίων, Ζεύξις ή Αντίοχος, Αρμονίδης, Σκύθης ή Πρόξενος...

  Λουκιανός

  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Θεών διάλογοι, Ενάλιοι διάλογοι

  Λουκιανός

  Original price was: 10,60 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 7,42 €.
 • Ικαρομένιππος ή Υπερνέφελος, Αληθή διηγήματα, Πλοίον ή Ευχαί

  Λουκιανός

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Κατάπλους ή Τύραννος, Ζευς ελεγχόμενος, Ζευς τραγωδός, Θεών κρίσι...

  Λουκιανός

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Λούκιος ή Όνος, Κυνικός, Φιλόπατρις ή Διδασκόμενος, Επιγράμματα

  Λουκιανός

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Μένιππος ή Νεκυιομαντεία, Τίμων ή Μισάνθρωπος, Χάρων ή Επισκοπούν...

  Λουκιανός

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Νεκρικοί διάλογοι, Εταιρικοί διάλογοι

  Λουκιανός

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Περί της Περεγρίνου τελευτής, Πώς δει ιστορίαν συγγράφειν, Ρητόρω...

  Λουκιανός

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Προς τον απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον, Περί των επί μισθ...

  Λουκιανός

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Τα προς Κρόνον, Όνειρος ή Αλεκτρυών, Προμηθεύς, Διάλογος προς Ησίο...

  Λουκιανός

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Φάλαρις Α΄-Β΄, Ιππίας ή Βαλανείον, Διόνυσος, Ηρακλής, Περί του ηλέκ...

  Λουκιανός

  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.