Φίλτρα:  Φίλτρα
 • Ιστοριών Α΄

  Πολύβιος

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Ιστοριών Β΄

  Πολύβιος

  Original price was: 10,60 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 7,42 €.
 • Ιστοριών Γ΄

  Πολύβιος

  Original price was: 16,96 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,87 €.
 • Ιστοριών Δ΄

  Πολύβιος

  Original price was: 16,96 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,87 €.
 • Ιστοριών Ε΄

  Πολύβιος

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Ιστοριών ΣΤ΄-Η΄

  Πολύβιος

  Original price was: 16,96 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,87 €.
 • Ιστοριών Θ΄-ΙΑ΄

  Πολύβιος

  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Ιστοριών ΙΒ΄-ΙΣΤ΄

  Πολύβιος

  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Ιστοριών ΙΗ΄-ΚΓ΄

  Πολύβιος

  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Ιστοριών ΚΔ΄-ΛΑ΄

  Πολύβιος

  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Ιστοριών ΛΒ΄-ΛΘ΄

  Πολύβιος

  Original price was: 20,14 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,10 €.
 • Περί συνθέσεως ονομάτων

  Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Περί αρχαίων ρητόρων, περί Λυσίου, περί Ισοκράτους, Περί Ισαίου

  Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Περί της Δημοσθένους λέξεως

  Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Περί Θουκυδίδου

  Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Περί Δεινάρχου, Προς Πομπήιον Γέμινον επιστολή, Προς Αμαίον επιστ...

  Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Ρωμαϊκά Α-Ε: Προοίμιον, Βασιλική, Ιταλική, Σαυνιτική, Κελτική, Σικε...

  Αππιανός

  Original price was: 9,54 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 6,68 €.
 • Ρωμαϊκά Ζ-Η: Ιβηρική, Αννιβαϊκή

  Αππιανός

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Ρωμαϊκά Θ(Ι): Λιβυκή

  Αππιανός

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Ρωμαϊκά Θ(ΙΙ): Νομαδική, Μακεδονική, Ιλλυρική, Συριακή

  Αππιανός

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Ρωμαϊκά Μ: Μιθριδάτειος

  Αππιανός

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Ρωμαϊκά Ν: Ρωμαϊκοί εμφύλιοι Α΄ 1-63

  Αππιανός

  Original price was: 9,54 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 4,29 €.
 • Ρωμαϊκά Ν: Ρωμαϊκοί εμφύλιοι Α΄ 64-121

  Αππιανός

  Original price was: 9,54 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 6,68 €.
 • Ρωμαϊκά Ξ: Ρωμαϊκοί εμφύλιοι Β΄ 1-62

  Αππιανός

  Original price was: 9,54 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 6,68 €.
 • Ρωμαϊκά Ξ: Ρωμαϊκοί εμφύλιοι Β΄ 63-125

  Αππιανός

  Original price was: 9,54 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 6,68 €.