Φίλτρα:  Φίλτρα
 • Bacchae

  Euripides

  Original price was: 16,60 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,94 €.
 • Nicomachean Ethics

  Aristotle

  Original price was: 17,70 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 15,93 €.
 • Lysistrata

  Andrew David Irvine

  Original price was: 13,30 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,97 €.
 • An Anthology on Freedom

  -

  Original price was: 16,60 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,94 €.
 • An Anthology οn the Soul

  Αρχαίοι Έλληνες

  Original price was: 16,60 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,94 €.
 • Apology Of Socrates

  Plato

  Original price was: 13,30 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,97 €.
 • Epic Poems

  HESIOD

  Original price was: 16,60 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,94 €.
 • How to eat like the ancient Greeks

  -

  Original price was: 11,10 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 9,99 €.
 • How to stay fit like the ancient Greeks

  -

  Original price was: 11,10 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 9,99 €.
 • Iliad

  HOMER

  Original price was: 19,90 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 17,90 €.
 • Manual on the Art of Living

  Epictetus

  Original price was: 13,30 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,97 €.
 • Meditations

  MARCUS AURELIUS

  Original price was: 19,90 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 17,90 €.
 • Odyssey

  HOMER

  Original price was: 19,90 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 17,90 €.
 • PLATO – (KAKTOS) Republic

  Plato

  Original price was: 19,90 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 17,90 €.
 • Symposium

  Plato

  Original price was: 16,60 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,95 €.
 • The Bacchanals

  Euripides

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • The Obscure Philosopher

  Heracletus

  Original price was: 13,30 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,97 €.
 • Σειρά αρχαίων στα Αγγλικά

  -

  Original price was: 127,20 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 89,04 €.