Φίλτρα:  Φίλτρα
 • ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

  ΠΡΟΚΛΟΣ

  Original price was: 157,94 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 63,18 €.
 • Τα Άπαντα του Πρόκλου

  Πρόκλος

  Original price was: 742,00 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 222,60 €.
 • Αντιοχικός ή Μισοπώγων, Κατά Γαλιλαίων Α΄, Αποσπάσματα, Επιστολαί

  Ιουλιανός

  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Απορίαι και λύσεις περί των πρώτων αρχών 1

  Δαμάσκιος

  Original price was: 20,14 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,10 €.
 • Εγκώμιον εις τον αυτοκράτορα Κωνστάντιον, Ευσεβείας της βασιλίδο...

  Ιουλιανός

  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Εις την Τετράβιβλον του Πτολεμαίου εξήγησις Γ΄-Δ΄, De eclipsibus (Περί ε...

  Πρόκλος

  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Εις το πρώτον (και το δεύτερον) της Νικομάχου Αριθμητικής εισαγωγ...

  Πρόκλος

  Original price was: 21,20 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,84 €.
 • Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Α΄-Β΄

  Πρόκλος

  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Γ΄-Δ΄

  Πρόκλος

  Original price was: 20,14 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,10 €.
 • Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Ε΄-ΣΤ΄

  Πρόκλος

  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Ζ΄

  Πρόκλος

  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Εις τους απαιδεύτους κύνας, Συμπόσιον ή Κρόνια, Εις τον βασιλέα Ήλ...

  Ιουλιανός

  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Εισαγωγή στον Νεοπλατωνισμό (7 τόμοι)

  Ιάμβλιχος,Ιεροκλής,Πορφύριος,Πρόκλος,Σαλούστιος,Πλωτίνος

  Original price was: 124,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 74,41 €.
 • Εννεάς Α΄

  Πλωτίνος

  Original price was: 15,90 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,13 €.
 • Εννεάς Β΄

  Πλωτίνος

  Original price was: 15,90 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,13 €.
 • Εννεάς Γ΄

  Πλωτίνος

  Original price was: 20,14 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,10 €.
 • Εννεάς Δ΄

  Πλωτίνος

  Original price was: 21,20 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,84 €.
 • Εννεάς Ε΄

  Πλωτίνος

  Original price was: 15,90 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,13 €.
 • Εννεάς ΣΤ΄

  Πλωτίνος

  Original price was: 32,86 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 23,00 €.
 • Επί τη εξόδω του αγαθωτάτου Σαλουστίου παραμυθητικός εις εαυτόν, ...

  Ιουλιανός

  Original price was: 16,96 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,87 €.
 • Επιστολαί (συνέχεια)

  Ιουλιανός

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Περί αγαλμάτων, Κατά χριστιανών

  Πορφύριος

  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Περί θεών και κόσμου, Αποσπάσματα

  Αττικός,Σαλούστιος

  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Περί προνοίας και ειμαρμένης και του εφ’ ημίν, Περί της των κακών ...

  Πρόκλος

  Original price was: 21,20 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,84 €.
 • Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας Α΄

  Πρόκλος

  Original price was: 16,96 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,87 €.