-40%
004537

Εισαγωγή στη φιλοσοφία (8 τόμοι)

Εισαγωγή στη φιλοσοφία (8 τόμοι)

Original price was: 114,48 €.Current price is: 68,69 €.

In stock
Αριστοτέλης,Δίων Προυσαεύς ή Χρυσόστομος,Επίκουρος,Ξενοφών,Πλάτων

Original price was: 114,48 €.Current price is: 68,69 €.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 004537
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Χαρτόδετο

Περιγραφή

Η φιλοσοφία ήταν πάντα ένας τρόπος ζωής για τους ανθρώπους που ήθελαν και θέλουν να νικήσουν την άγνοια. Αυτό δείχνει και η ίδια η λέξη φιλοσοφία, αγάπη στη σοφία, που αποδίδεται στον Πυθαγόρα.

Η φιλοσοφία μάς ανοίγει νέους δρόμους και αναζητά απαντήσεις σε ερωτήματα που πιθανώς ξεπερνούν τις ανθρώπινες γνωστικές δυνατότητες, βοηθώντας στη διερεύνηση των ορίων της ανθρώπινης σκέψης. Δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι φιλοσοφία είναι σκέψη πάνω στην ίδια τη σκέψη και τις δυνατότητες της.

Η φιλοσοφική σκέψη είναι η διερεύνηση βαθέων ερωτημάτων για τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο και τη θέση του σ’ αυτόν. Η φιλοσοφία δεν αρκείται στην ανάλυση της πραγματικότητας του κόσμου, αλλά διατυπώνει προτάσεις για την αλλαγή του. Οι φιλόσοφοι δεν αρκούνται στο να διατυπώσουν πώς έχουν τα πράγματα, αλλά προχωράνε και σε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν να είναι. Μέσα στην πορεία του χρόνου βρίσκουμε πολλούς φιλόσοφους και φιλοσοφικές σχολές, που με αθάνατα έργα και με αντίστοιχο προς αυτά τρόπο ζωής – π.χ. Αριστοτέλης, Σωκράτης, Πλάτωνας, Επίκουρος και πολλοί άλλοι – έδωσαν απαντήσεις σε αιώνια ερωτήματα του ανθρώπου σε σχέση με τον εαυτό του, το Θεό, το Σύμπαν. Ποιος είμαι, πού βρίσκομαι και πού πηγαίνω, είναι ένα τριπλό ερώτημα που πάντα απασχόλησε τον άνθρωπο. Ποιοι κανόνες καθορίζουν τη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους; 

H Φιλοσοφία πρόκειται για τη μητέρα των επιστημών! Από εκείνη ξεπήδησαν και ακόμη ξεπηδούν ειδικές επιστήμες. Ο Ιπποκράτης δεν ήταν γιατρός, ήταν φιλόσοφος. Εντούτοις είναι ο πατέρας της Ιατρικής. Το ίδιο ισχύει και για τον Δημόκριτο σχετικά με τη Φυσική, τον Πυθαγόρα σχετικά με τη Μουσική και την Άλγεβρα, τους Σοφιστές σχετικά με τη Νομική και τόσους άλλους.

Διαβάζοντας φιλοσοφία, έχουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα μας, να επιτύχουμε τους στόχους μας και να βιώσουμε ευδαιμονία. Χρησιμοποιούμε τις έννοιες και τις μεθόδους που μας ταιριάζουν, με στόχο να βελτιώσουμε και να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας.

Η σειρά «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία» θα μας βοηθήσει να κάνουμε την πρώτη γνωριμία με τη φιλοσοφία, να μάθουμε το περιεχόμενό της, τα προβλήματά της και τα μέσα που μεταχειρίζεται για να τα λύσει.

Η σειρά «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία », στην οποία περιλαμβάνονται το αρχαίο κείμενο, νεοελληνική μετάφραση και σχολιασμό, αποτελείται από 8 τόμους. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει :

  1. Πλάτων, Φαίδων Περί ψυχής: Ο «περί ψυχής» διάλογος του Πλάτωνα. Οι τελευταίες στιγμές του Σωκράτη και η γαλήνια στάση του λίγο πριν από τον θάνατό του. Η συζήτηση και τα επιχειρήματα για την αθανασία της ψυχής.
  2. Αριστοτέλης Πολιτικά 1 (Α,Β): Οι απόψεις του Αριστοτέλη για την πολιτική ζωή, τον χαρακτήρα και την οργάνωσή της, διαρθρωμένες αφ’ ενός θεωρητικά και αφ’ ετέρου στη βάση της ιστορικής εμπειρίας. Ορισμός και διάρθρωση της πολιτείας, η σύστασή της από ιστορική άποψη. Ο άνθρωπος ως «ζώον πολιτικόν». Σχέση οικογενειακής και πολιτικής κοινότητας. Θέση γυναικών, παιδιών, δούλων. Η ιδανική πολιτεία. Απόψεις Πλάτωνα, Φαλέα, Ιππόδαμου. Πολιτεύματα Σπάρτης, Κρήτης, Καρχηδόνας. Νομοθέτες του παρελθόντος.
  3. Αριστοτέλης Πολιτικά 2 (Γ-Ε): Έννοια της πόλης και του πολίτη. Είδη πολιτευμάτων. Δημοκρατία, ολιγαρχία, βασιλεία. Είδη μοναρχίας. Πολιτεύματα που επικρατούν και παρεκβατικές μορφές τους. Σχετικά με το άριστο πολίτευμα. Παθολογία των πολιτευμάτων. Αιτίες και μορφές εκδήλωσης των στάσεων στα διάφορα πολιτεύματα.
  4. Αριστοτέλης Πολιτικά 3 (Ζ-Θ): Καλύτερη δυνατή οργάνωση της δημοκρατίας και της ολιγαρχίας με σκοπό την προστασία τους. Περιγραφή του άριστου πολιτεύματος. Θεμελιώδεις αρχές και σκοποί της παιδείας στην άριστη πολιτεία. Η αγωγή των νέων. Γυμναστική και μουσική.
  5. Κύριαι δόξαι, Επιστολαί, Αποσπάσματα, 10ο βιβλίο Διογένη ΛαέρτιουΕπίκουρος  
  6. Δίων 2 (Γνωριμία με τη κυνική φιλοσοφία): Στον 2ο τόμο περιλαμβάνεται ο Ευβοϊκός λόγος του Δίωνα, ένα από τα κορυφαία δείγματα της τέχνης του λόγου αυτής της εποχής. Ο λό­γος αυ­τός έ­χει ε­ξαι­ρε­τι­κό εν­δια­φέ­ρον, κα­θώς περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την ειδυλλιακή ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου, ε­νώ κα­τα­δει­κνύ­ει και πολ­λά φαι­νό­με­να κοι­νω­νι­κής, η­θι­κής, α­κό­μα και πο­λι­τι­κής πα­ρακ­μής τα ο­ποί­α φαί­νε­ται ό­τι τα­λαι­πω­ρού­σαν τη Ρω­μα­ϊ­κή αυ­το­κρα­το­ρί­α ε­κεί­νης της πε­ριό­δου και πι­θα­νώς συ­νέ­βα­λαν στη στα­δια­κή α­πο­δυ­νά­μω­σή της. Στον ίδιο τόμο περιλαμβάνονται και ορισμένοι λόγοι με διαλογική μορφή όπου συνομιλητής είναι ο Διογένης ο Κυνικός, διαφωτίζοντας έτσι με σπάνια και μοναδική αμεσότητα τη διδασκαλία και το μεγαλείο του πνεύματος του μεγάλου αυτού φιλοσόφου.
  7. Ξενοφώντας Απομνημονεύματα 1 (Α΄-Β΄) : Έργο (το καλύτερο του Ξενοφώντα) που γράφτηκε έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Σωκράτη με αφορμή την κατηγορία εναντίον του μεγάλου φιλοσόφου. Ανασκευή των κατηγοριών εναντίον του Σωκράτη. Αναμνήσεις από τις συζητήσεις και τη διδασκαλία του φιλοσόφου.
  8. Ξενοφώντας Απομνημονεύματα 2(Γ’- Δ’) : Διάλογοι. Σύντομες αναφορές σε απόψεις του Σωκράτη για διάφορα θέματα. Ο χαρακτήρας του Σωκράτη και οι αρετές του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ