Φίλτρα:  Φίλτρα
 • Ύμνοι, Επιγράμματα, Σφαίρα, Υπόμνημα εις τα Χρυσά έπη Πυθαγόρου, Ο...

  Άπαντα 37
  Πρόκλος
  Original price was: 22,26 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 15,58 €.
 • Υπέρ Καλλίου ιεροσυλίας, Περί του σηκού, Υπέρ του στρατιώτου, Κατά...

  Άπαντα 3
  Λυσίας
  Original price was: 15,90 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,11 €.
 • Υπέρ Λυκόφρονος, Κατά Φιλιππίδου, Κατ’ Αθηνογένους, Υπέρ Ευξενίπ...

  Άπαντα
  Υπερείδης
  Original price was: 11,66 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,16 €.
 • Υπόμνημα εις Α΄ Ευκλείδου Στοιχείων 1

  Άπαντα 31
  Πρόκλος
  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Υπόμνημα εις Α΄ Ευκλείδου Στοιχείων 2

  Άπαντα 32
  Πρόκλος
  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Υπόμνημα εις Α΄ Ευκλείδου Στοιχείων 3

  Άπαντα 33
  Πρόκλος
  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Υπόμνημα εις Α΄ Ευκλείδου Στοιχείων 4

  Άπαντα 34
  Πρόκλος
  Original price was: 11,66 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,16 €.
 • Υπόμνημα εις Πλάτωνος Α΄ Αλκιβιάδην 1

  Άπαντα 15
  Πρόκλος
  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Υπόμνημα εις Πλάτωνος Α΄ Αλκιβιάδην 2

  Άπαντα 16
  Πρόκλος
  Original price was: 21,20 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,84 €.
 • Υπόμνημα εις Πλάτωνος Κρατύλον

  Άπαντα 21
  Πρόκλος
  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Υπόμνημα εις τα Πυθαγορικά Χρυσά έπη, Περί προνοίας

  Άπαντα
  Ιεροκλής
  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Υπόμνημα εις τα Πυθαγόρου «Χρυσά έπη»

  Άπαντα 7
  Ιάμβλιχος
  Original price was: 16,96 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11,87 €.
 • Υπόμνημα εις τας Πλάτωνος Πολιτείας 1

  Άπαντα 1
  Πρόκλος
  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Υπόμνημα εις τας Πλάτωνος Πολιτείας 2

  Άπαντα 2
  Πρόκλος
  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Υπόμνημα εις τας Πλάτωνος Πολιτείας 3

  Άπαντα 3
  Πρόκλος
  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Υπόμνημα εις τας Πλάτωνος Πολιτείας 4

  Άπαντα 4
  Πρόκλος
  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Υπόμνημα εις τας Πλάτωνος Πολιτείας 5

  Άπαντα 5
  Πρόκλος
  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Υπόμνημα εις τας Πλάτωνος Πολιτείας 6

  Άπαντα 6
  Πρόκλος
  Original price was: 21,20 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,84 €.
 • Υπόμνημα εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 1

  Άπαντα 22
  Πρόκλος
  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Υπόμνημα εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 2

  Άπαντα 23
  Πρόκλος
  Original price was: 19,08 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 13,36 €.
 • Υπόμνημα εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 3

  Άπαντα 24
  Πρόκλος
  Original price was: 14,84 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,39 €.
 • Υπόμνημα εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 4

  Άπαντα 25
  Πρόκλος
  Original price was: 12,72 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,90 €.
 • Υπόμνημα εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 5

  Άπαντα 26
  Πρόκλος
  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Υπόμνημα εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 6

  Άπαντα 27
  Πρόκλος
  Original price was: 18,02 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,61 €.
 • Υπόμνημα εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 7

  Άπαντα 28
  Πρόκλος
  Original price was: 21,20 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14,84 €.