Δωρεάν αποστολή για αγορές ανω των 20€

Παράδοση εντός Αττικής σε 48 ώρες!

Silentium

Κωδικός προϊόντος:
005884
Κανονική Τιμή 10,60 € Ειδική Τιμή 9,54 € (-10%)
percentage background
Δωρεάν αποστολή για αγορές ανω των 20€
Σε ψάχνω στο σκοτάδι,
γιατί δεν μπορώ να σε βρω στο φως.
Σ’ αγγίζω δίχως να σε ξέρω,
γιατί χρόνια εσένα περίμενα.
Σε φιλώ και βλέπω το είδωλό μου στον καθρέφτη,
γιατί εσύ μοιάζεις περισσότερο μ’ εμένα.
Άφησέ με να σε βρω…

Το βιβλίο συνοδεύεται από μουσικό CD.
Χαρακτηριστικά
 • ISBN (13-ψηφιος)

  978-960-382-015-4

 • ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

  13,5x23

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

  72

 • ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

  Χαρτόδετο

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Ναι

Περισσότερα Λιγότερα
Φιλιππαίος Αντώνης
Ο Α­ντώ­νης Φι­λιπ­παί­ος γεν­νή­θη­κε το 1980 στην Α­θή­να. Ήδη α­πό την ε­φη­βεί­α ξε­κί­νησ­ε τα πρώ­τα του βή­μα­τα στην ποί­η­ση και έ­λα­βε αρ­κε­τές δια­κρί­σεις. Με­τά το Λύ­κειο έ­ζη­σε για δύ­ο χρό­νια στην Ι­τα­λί­α για ε­πι­μορ­φω­τι­κούς λό­γους. Ε­πι­στρέ­φο­ντας στην Ελ­λά­δα α­πέ­κτη­σε πτυ­χί­ο Ιτα­λι­κής Γλώσ­σας και Φι­λο­λο­γί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο Α­θη­νών και έ­κα­νε σπου­δές στις Διε­θνείς και Ευ­ρω­πα­ϊ­κές Σχέ­σεις. Ζει μό­νι­μα στην Α­θή­να και ερ­γά­ζε­ται στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α.