Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Νεοπλατωνισμός

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΚΛΟΣ (ΤΟΜΟΙ 1-42)

ΠΡΟΚΛΟΣ
659,32 € 329,66 €

ΣΕΙΡΑ ΠΛΩΤΙΝΟΣ (ΤΟΜΟΙ 1-6)

ΠΛΩΤΙΝΟΣ
108,12 € 54,06 €

ΑΠΑΝΤΑ 2

Προτρεπτικός επί φιλοσοφίαν
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
14,84 € 10,39 €

ΑΠΑΝΤΑ 3

Περί της κοινής μαθηματικής επιστήμης, Τα θεολογούμενα της αριθμητικής
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
16,96 € 11,87 €

ΑΠΑΝΤΑ 4

Περί της Νικομάχου Αριθμητικής εισαγωγής
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
16,96 € 11,87 €

ΑΠΑΝΤΑ 5

Περί μυστηρίων
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
15,90 € 11,13 €

ΑΠΑΝΤΑ 6

Αποσπάσματα (Περί ψυχής, Υπομνήματα εις Πλάτωνα, Επιστολαί)
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
15,90 € 11,13 €

ΑΠΑΝΤΑ

Υπόμνημα εις τα Πυθαγορικά Χρυσά έπη, Περί προνοίας
ΙΕΡΟΚΛΗΣ
15,90 € 11,13 €

ΑΠΑΝΤΑ 1

Εγκώμιον εις τον αυτοκράτορα Κωνστάντιον, Ευσεβείας της βασιλίδος εγκώμιον, Περί βασιλείας
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
16,96 € 11,87 €

ΑΠΑΝΤΑ 2

Επί τη εξόδω του αγαθωτάτου Σαλουστίου παραμυθητικός εις εαυτόν, Αθηναίων τη βουλή και τω δήμω, Θεμιστίω φιλοσόφω, Προς Ηράκλειον κυνικόν περί του πώς κυνιστέον και ει πρέπει τω κυνί μύθους πλάττειν, Εις την μητέρα των θεών
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
14,84 € 10,39 €

ΑΠΑΝΤΑ 3

Εις τους απαιδεύτους κύνας, Συμπόσιον ή Κρόνια, Εις τον βασιλέα Ήλιον προς Σαλούστιον
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
12,72 € 8,90 €

ΑΠΑΝΤΑ 4

Αντιοχικός ή Μισοπώγων, Κατά Γαλιλαίων Α΄, Αποσπάσματα, Επιστολαί
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
15,90 € 11,13 €