Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Ιουδαϊκή ιστορία

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

ΑΠΑΝΤΑ 1

Ιωσήπου βίος, Κατ’ Απίωνος
ΙΩΣΗΠΟΣ
19,08 € 13,36 €

ΑΠΑΝΤΑ 2

Ιουδαϊκός πόλεμος Α΄
ΙΩΣΗΠΟΣ
14,84 € 10,39 €

ΑΠΑΝΤΑ 3

Ιουδαϊκός πόλεμος Β΄-Γ΄
ΙΩΣΗΠΟΣ
16,96 € 11,87 €

ΑΠΑΝΤΑ 4

Ιουδαϊκός πόλεμος Δ΄-Ε΄
ΙΩΣΗΠΟΣ
15,90 € 11,13 €

ΑΠΑΝΤΑ 5

Ιουδαϊκός πόλεμος ΣΤ΄-Ζ΄
ΙΩΣΗΠΟΣ
11,66 € 8,16 €

ΑΠΑΝΤΑ 6

Ιουδαϊκή αρχαιολογία Α΄-Β΄
ΙΩΣΗΠΟΣ
14,84 € 10,39 €

ΑΠΑΝΤΑ 7

Ιουδαϊκή αρχαιολογία Γ΄-Δ΄
ΙΩΣΗΠΟΣ
13,78 € 9,65 €

ΑΠΑΝΤΑ 8

Ιουδαϊκή αρχαιολογία Ε΄-ΣΤ΄
ΙΩΣΗΠΟΣ
14,84 € 10,39 €

ΑΠΑΝΤΑ 9

Ιουδαϊκή αρχαιολογία Ζ΄-Η΄
ΙΩΣΗΠΟΣ
16,96 € 11,87 €

ΑΠΑΝΤΑ 10

Ιουδαϊκή αρχαιολογία Θ΄-Ι΄
ΙΩΣΗΠΟΣ
11,66 € 8,16 €

ΑΠΑΝΤΑ 11

Ιουδαϊκή αρχαιολογία ΙΑ΄-ΙΒ΄
ΙΩΣΗΠΟΣ
12,72 € 8,90 €

ΑΠΑΝΤΑ 12

Ιουδαϊκή αρχαιολογία ΙΓ΄-ΙΔ΄
ΙΩΣΗΠΟΣ
16,96 € 11,87 €