Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Επιστήμες

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

ΑΠΑΝΤΑ 2

Κύκλου μέτρησις, Περί κωνοειδέων και σφαιροειδέων
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
18,02 € 12,61 €

ΑΠΑΝΤΑ 3

Περί ελίκων, Περί ισορροπιών, Ψαμμίτης, Τετραγωνισμός παραβολής, Περί των οχουμένων, Λήμματα, Πρόβλημα βοεικόν
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
16,96 € 11,87 €

ΑΠΑΝΤΑ 4

Στομάχιον, Περί των μηχανικών θεωρημάτων προς Ερατοσθένην έφοδος
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
11,66 € 8,16 €

ΑΠΑΝΤΑ 5

Υπομνήματα Ευτοκίου
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
19,08 € 13,36 €

ΑΠΑΝΤΑ 6

Αποσπάσματα, Μαρτυρίες
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
9,54 € 6,68 €

ΑΠΑΝΤΑ 1

Περί των ιδίων βιβλίων, Περί της τάξεως των ιδίων βιβλίων προς Ευγενιανόν, Των Ιπποκράτους γλωσσών εξήγησις
ΓΑΛΗΝΟΣ
12,72 € 8,90 €

ΑΠΑΝΤΑ 2

Προς Πατρόφιλον περί συστάσεως ιατρικής, Τέχνη ιατρική
ΓΑΛΗΝΟΣ
14,84 € 10,39 €

ΑΠΑΝΤΑ 3

Προτρεπτικός επ’ ιατρικήν, Περί της αρίστης διδασκαλίας, Ότι ο άριστος ιατρός και φιλόσοφος, Περί αιρέσεων τοις εισαγομένοις, Περί ιατρικής εμπειρίας, Περί των καθ’ Ιπποκράτην στοιχείων
ΓΑΛΗΝΟΣ
16,96 € 11,87 €

ΑΠΑΝΤΑ 4

Περί κράσεων
ΓΑΛΗΝΟΣ
13,78 € 9,65 €

ΑΠΑΝΤΑ 5

Περί φυσικών δυνάμεων
ΓΑΛΗΝΟΣ
14,84 € 10,39 €

ΑΠΑΝΤΑ 6

Περί τύπων, Προς τους περί τύπων γράψαντας ή Περί περιόδων, Περί πλήθους, Περί τρόμου και παλμού και σπασμού και ρίγους
ΓΑΛΗΝΟΣ
16,96 € 11,87 €

ΑΠΑΝΤΑ 7

Περί του παρ’ Ιπποκράτει κώματος, Περί μαρασμού, Περί των παρά φύσιν όγκων, Περί ανωμάλου δυσκρασίας, Περί κυουμένων διαπλάσεως
ΓΑΛΗΝΟΣ
13,78 € 9,65 €