Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 20 ευρώ για όλη την Ελλάδα!

espaEΤΠΑ

Ελευσίνια Μυστήρια & Διόνυσος

Συγγραφέας: Μαραγκού Μαρία
Κωδικός προϊόντος:
004571
Κανονική Τιμή 69,96 € Ειδική Τιμή 62,72 € (-10%)
percentage background
free delivery ico
Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 20 ευρώ για όλη την Ελλάδα!
Η σημασία των μυστηρίων και λατρευτικών τελετών για την πορεία του ανθρώπου προς τη θέωση και την αθανασία της ψυχής

Χρησιμοποιώντας και την ετυμολογική μελέτη, η Μαρία Μαραγκού αναλύει την σημασία της λατρείας του Διονύσου και της Δήμητρας, τη σχέση της με τα Ελευσίνια Μυστήρια, τα ιερά σύμβολα, τις τελετές μύησης και τους μυστηριακούς συμβολισμούς τους. 
Η προσφορά περιλαμβάνει:

Διόνυσος: Ο θεός και ο Άνθρωπος

Διόνυσος, ὁ θεὸς ποὺ ἐπιστατεῖ τὴν ὅλη ἐξελικτικὴ πορεία τοῦ ἀνθρώπου, τὴν πορεία ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο στὸν θεό, τὴν ἀνάδειξη τῆς θείας του φύσης μέσα ἀπὸ τὴν ὑπέρβαση τῆς σωματικῆς του φύσης.
Εἶναι ὁ πιὸ κοντινός μας θεός, χθόνιος ὡς Ζαγρεύς, Ὀλύμπιος ὡς Ἴακχος, Λύσιος Διόνυσος, ἢ Ἐλευθερεύς. Εἶναι ὁ ἐκδηλωμένος Κοσμικὸς Νοῦς στὸ σύμπαν, ὅλη ἡ φύση, ἡ ἴδια ἡ ζωή, ἀφοῦ ἡ ψυχή, ὅπως λέει ὁ Δαμάσκιος: «Διονυσιακῶς μερίζεται ὑπὸ τῆς γενέσεως» (Σχόλια εἰς Φαίδωνα, 130.1–2).
Εἶναι ὁ «τρώσας», ποὺ «τεμαχίζει» τὸν νοῦ φέρνοντάς τον σ’ ἕνα σῶμα, ἀλληγορῶντας αὐτὸν τὸν μερισμὸ μὲ τὸν τεμαχισμό του ἀπ’ τοὺς Τιτᾶνες. Αὐτός, ὅμως, ποὺ προκαλεῖ αὐτὸ τὸ «τραῦμα» μὲ τὴν γένεση εἶναι καὶ αὐτὸς ποὺ δίνει τὴν ἴαση μὲ τὴν ἀθανατοποίση τῆς ψυχῆς ὡς Ἴακχος, ποὺ ἐκπληρώνει τὸ «τρώσας καὶ ἰάσεται». Κι ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ ἔρχεται σ’ ἕναν κύκλο ἐνσαρκώσεων, ὁ Διόνυσος εἶναι ἔφορος τόσο τῆς ζωῆς, ὁπότε ταυτίζεται μὲ τὸν Δία-Ζῆνα, τὸν πάροχο τοῦ ζῆν, ὅσο καὶ τοῦ θανάτου, ὁπότε ταυτίζεται μὲ τὸν Ἅδη, ὅπως χαρακτηριστικὰ τὸ θέτει ὁ Εὐριπίδης: «Ζεὺς εἴτ’ Ἀΐδης ὀνομαζόμενος» (Ἀπόσπασμα 912). Ἐπειδὴ δὲ ἐφορεύει καὶ στὸν θάνατο, τὰ Μυστήριά του εἶναι ἀπὸ μόνα τους «μελέτη θανάτου», παρέχοντας στὴν ἔνσαρκη ψυχὴ τὴν «περὶ τὸν θάνατον μαντείαν»: «οὗτος ἔφορος ζωῆς καὶ θανάτου, ζωῆς μὲν διὰ τοὺς Τιτᾶνας, θανάτου δὲ διὰ τὴν μαντείαν τὴν περὶ τὸν θάνατον» (Ὀλυμπιόδωρος, Σχόλια εἰς τὸν Πλάτωνος Φαίδωνα, 6.13.2–3).
Τὸν θεὸ τὸν ἔχουμε μέσα μας, στὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς μας, ποὺ χρειάζεται νὰ καθαρθεῖ ἀπὸ τὴν κακότητα, γιὰ νὰ ἀντικρύσουμε τὶς φεγγοβόλες αὐλὲς τῆς Μητρός, ὅπως λέει ὁ Πρόκλος στὸν Ὕμνο του εἰς Ἀφροδίτην. Κι αὐτὸ γίνεται μὲ πόνο ψυχῆς κατὰ τὴν Ὀδυσσειακή μας πορεία στὸ δύσκολο Ποσειδώνιο βασίλειο τοῦ συναισθήματος. Ἡ θεραπεία κάθε πληγῆς προϋποθέτει πόνο, ἀλλὰ στὸ τέλος ἔρχεται ἡ ἴαση.
Ἡ ὅλη πορεία τῆς ψυχῆς στὴν ὕλη καὶ ἡ ἐπιστροφή της στὴν κοσμική της πατρίδα, τὸ Ἀγαθόν, συμβολίζεται μυστηριακὰ μὲ τὰ δάκρυα-θρῆνο τῶν θεῶν στὴν φάση τῆς γένεσης, τοῦ περιορισμοῦ τῆς ψυχῆς στὴν ὕλη, καὶ τὸ γέλιο τῶν θεῶν στὸ στάδιο τῆς ἀθανατοποίησης, τῆς πνευματικῆς ἀναγέννησης, τῆς θέωσης τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως μᾶς παραδίδει ὁ Πρόκλος (Σχόλια εἰς τὴν Πλάτωνος Πολιτείαν, 1.128.8–10): «δάκρυα μὲν σέθεν ἐστὶ πολυτλήτων γένος ἀνδρῶν, μειδήσας δὲ θεῶν ἱερὸν γένος ἐβλάστησας» «δάκρυα δικά σου εἶναι τὸ γένος τῶν πολύμοχθων ἀνθρώπων, ἐνῷ γελῶντας δημιούργησες τὸ ἱερὸν γένος τῶν θεῶν».
Εἴμαστε τὰ δάκρυά σου, Διόνυσε!

Ελευσίνια Μυστήρια: Η Οδός της Θέωσης του Ανθρώπου

Τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια, ἀφιερωμένα στὴν Δήμητρα καὶ τὸν Διόνυσο, εἶναι θεουργία παραδεδομένη ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Δήμητρα στοὺς ἀνθρώπους, ἡ ὁποία τοὺς ἀπεκάλυπτε τὴν πορεία (πρόοδο) τοῦ νοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς στὴν ὕλη, τὴν παραμονή του ἐκεῖ σὲ ἕνα κύκλο ἐνσαρκώσεων ἐναλλαγῆς ζωῆς καὶ θανάτου (μονὴ) καὶ τὴν ἐν τέλει ἐπιστροφή του στὴν Ἀρχή, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐκπορεύεται (ἐπιστροφή), ποὺ συνεπάγεται τὴν θέωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἀθανατοποίηση τῆς ψυχῆς.
Στὶς ἅγιες τελετές τῆς Ἐλευσίνας, οἱ μύστες γίνονταν «τετελεσμένοι», βιώνοντας τὴν ὑπέρβαση τοῦ θανάτου. Ὁ Διόνυσος-Ἴακχος, ὁ ἀρχηγέτης τῶν Μυστηρίων, ἐφορεύει σ’ αὐτὴν τὴν ἐκθεωτικὴ πορεία τῆς ψυχῆς, ποὺ κατέρχεται στὸν Ἄδη-κόσμο μας (Περσεφόνη) καὶ ἐπιμελεῖται τὴν οὐσία της (Κόρη)· καὶ ὅποιος μυεῖται στὰ Μυστήριά του, ὅπως λέει ὁ Πίνδαρος, γνωρίζει τὸ τέλος τοῦ βίου-θάνατο καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς, τοῦ Δίιου δώρου: «οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν», ποὺ δεσμευόταν νὰ μὴν ἀποκαλύψει ἐπὶ ποινῇ θανάτου. Τὰ Μυστήρια εἶχαν μία ἠθικοπλαστικὴ διάσταση καὶ ἔκαναν τοὺς μυούμενους σ’ αὐτὰ ἐνάρετους καὶ καλύτερους ἀπὸ κάθε ἄποψη: «κατὰ πᾶν βελτίονας ἑαυτῶν».
Σ’ αὐτὸ τὸ βιβλίο δίνεται ἐτυμολογικὴ ἑρμηνεία κωδικῶν ὀνομάτων, λέξεων καὶ φράσεων, ὅπως τῶν λεγομένων τῆς ἐποπτείας, τοῦ δεύτερου βαθμοῦ μύησης, σὲ μιὰ προσπάθεια φιλοσοφικῆς προσέγγισης τῶν διεργασιῶν τῆς φύσης, ποὺ παραλληλίζονται μὲ αὐτὲς τῆς ψυχῆς. Ἡ ὅλη πορεία τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ καὶ οἱ σημαντικὲς στάσεις τῆς πομπῆς τοῦ Ἰάκχου ἀντιστοιχίζονται μὲ τὴν ὀντικὴ πορεία τῆς ψυχῆς στὴν ὕλη. Θίγονται ἐπίσης θέματα ὅπως ὁ θρῆνος καὶ τὸ γέλιο τῶν Θεῶν, ὁ χαλκὸς ὡς μέταλλο τῶν δαιμόνων, τὰ ἱερὰ σύμβολα τοῦ στάχυος καὶ τῆς παπαρούνας καὶ ὁ μυστηριακὸς συμβολισμός τους καὶ τὰ φίδια τοῦ δρακοντότροχου ἅρματος τῆς Δήμητρας, ποὺ δίνει στὸν Τριπτόλεμο καὶ τὸ πῶς ἀποτυπώνουν τὶς τελευταῖες θεωρίες τῆς Κβαντικῆς Φυσικῆς γιὰ τὸν ἠλεκτρομαγνητισμὸ καὶ τὴν δημιουργία μάζας.
Τὸ Ἱερὸ τῆς Ἐλευσίνας σίγησε μὲ τὴν ἐπέλαση τῆς νέας θρησκείας καί, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Νεστόριος, ὁ τελευταῖος Εὐμολπίδης Ἱεροφάντης, αὐτὴ ἦταν «ἡ ἀρχὴ τῆς μεγάλης πνευματικῆς νύχτας τῆς ἀνθρωπότητας», γιατὶ «ὄλβιος, ὃς τάδ’ ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων ὃς δ’ ἀτελὴς ἱερῶν ὅς τ’ ἄμμορος, οὔποθ’ ὁμοίων ἶσαν ἔχει φθίμενός περ ὑπὸ ζόφῳ ἠερόεντι.» (Ὁμηρικὸς Ὕμνος εἰς Δήμητραν, στ. 480-482) «Ὄλβιος ὅποιος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους πάνω στὴν γῆ τὰ ἔχει δεῖ αὐτά, ὁ ἀμύητος, ὅμως, στὰ ἱερὰ καὶ ὁ ἀμέτοχος δὲν ἔχει ὅμοια μοῖρα, καὶ χάνεται κάτω ἀπὸ τὰ ὀμιχλώδη καὶ μουχλιασμένα σκοτάδια».
Χαρακτηριστικά
  • ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

    17x24

  • ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

    Χαρτόδετο

  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

    Ναι

Περισσότερα Λιγότερα
Μαραγκού Μαρία
Ἡ Μαρία Μαραγκοῦ (Ἀλκίππη) γεννήθηκε στὸν Κορυδαλλὸ Ἀττικῆς τὸ 1960. Τελείωσε μὲ Ἄριστα τὴν Σχολὴ Χημικῶν Μηχανικῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1983 καὶ ἔκανε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸν Καναδᾶ στὸν τομέα τῶν πολυμερῶν, μὲ ὑποτροφία ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἐρευνῶν τῆς χώρας (National Research Council). Τὸ 1986 πῆρε Master στὴν Χημικὴ Μηχανική (Μ. Eng.) ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο McGill τοῦ Μόντρεαλ. Γνωρίζει Ἀγγλικὰ καὶ Γαλλικά, καὶ ἀπὸ τὸ 1988, μετὰ τὴν ἐπιστροφή της ἀπὸ τὸν Καναδᾶ, ἀσχολεῖται ἐπαγγελματικὰ μὲ τὴν διδασκαλία τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας.