Ανωνυμία

Ποιητική συλλογή
Κωδικός προϊόντος:
005807
Κανονική Τιμή 7,42 € Ειδική Τιμή 5,19 € (-30%)
percentage background
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα
Χαρακτηριστικά
 • ISBN (13-ψηφιος)

  978-960-382-330-8

 • ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

  14x21

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

  38

 • ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

  Χαρτόδετο

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Ναι

Περισσότερα Λιγότερα
Ναγκούλης Νικόλαος

Ο Νι­κό­λα­ος Να­γκού­λης γεν­νή­θη­κε το 1995 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και σπούδασε πο­λι­τι­κός μη­χα­νι­κός στο Α­ρι­στοτέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το 2010 εκ­δό­θη­καν για πρώ­τη φο­ρά ποι­ή­μα­τά του στη συλ­λο­γή «Δε­κα­εν­νέ­α ποι­η­τές της “Κα­λής με­ριάς”» α­πό τον Πο­λι­τι­στι­κό Ορ­γα­νισμό Δή­μου Κα­λα­μα­ριάς.Δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο χώ­ρο της ρι­ζο­σπα­στι­κής Α­ρι­στε­ράς και α­σχο­λεί­ται ε­νερ­γά με το φοι­τη­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό α­πό το 2015.