Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Πέρσες

Διασκευή για παιδιά
Συγγραφέας: ΑΙΣΧΥΛΟΣ
Κωδικός προϊόντος: 005830
7,42 €
6,68 €

Οι εκ­δό­σεις «Κά­κτος» έ­χουν δώ­σει στην κυ­κλο­φο­ρί­α τη σει­ρά «ΟΙ ΕΛ­ΛΗ­ΝΕΣ - ΝΕ­Α ΓΕ­ΝΙΑ» με κεί­με­να της αρ­χαί­ας ελ­λη­νι­κής γραμ­μα­τεί­ας σε δι­η­γη­μα­τι­κή μορ­φή.

Πρό­κει­ται για ει­κο­νο­γρα­φη­μέ­να, υ­πεύ­θυ­να βι­βλί­α για παι­διά 7-12 χρό­νων, με κεί­με­να α­ντλη­μέ­να α­πό τους αρ­χαί­ους συγ­γρα­φείς.

Με τη σει­ρά αυ­τή τα νέ­α ελ­λη­νό­που­λα θα έ­χουν την τύ­χη και τη χα­ρά να δια­βά­σουν ι­στο­ρί­ες α­πό τον Αι­σχύ­λο, τον Σο­φο­κλή, τον Ευ­ρι­πί­δη και άλ­λους συγ­γρα­φείς σε μορ­φή δι­η­γη­μα­τι­κή, αλ­λά με έ­ντο­νο το δια­λο­γι­κό στοι­χεί­ο, δη­λα­δή α­φη­γή­σεις με λι­τό­τη­τα, δύ­να­μη, σα­φή­νεια, χω­ρίς υ­περ­βο­λές και φι­λο­λο­γι­σμούς.

Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-362-3
Μετάφραση Γιώργος Προεστός
Αρ. Σελίδων 40
Σχήμα 28x21
Βάρος (Kgr) 0,200
Βιβλιοδεσία Μαλακό εξώφυλλο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο
Νέο σχόλιο
  • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια
  • Κακή
  • Άριστη
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-362-3
Μετάφραση Γιώργος Προεστός
Αρ. Σελίδων 40
Σχήμα 28x21
Βάρος (Kgr) 0,200
Βιβλιοδεσία Μαλακό εξώφυλλο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο