Κτησίας

 

Ιστορικός, 5ος αι. π.Χ.

Ο γιατρός και ιστορικός Κτησίας έζησε το β΄ μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Καταγόταν από την Κνίδο της Καρίας και ήταν σύγχρονος και συγγενής του Ιπποκράτη. Αιχμαλωτίστηκε σε μάχη από τον Αρταξέρξη Β΄ και ορίστηκε ως προσωπικός γιατρός εκείνου και της οικογένειάς του. Η μακροχρόνια παραμονή του στην περσική Αυλή τού επέτρεψε να παρατηρήσει τους λαούς στα βάθη της Ασίας και τα ήθη τους. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, συνέθεσε τα Περσικά, όπου αποτυπώνεται η διαδοχή της βασιλείας της Ασσυρίας, της Μηδίας και της Περσίας, και τα Ινδικά, μια περιγραφή της Ινδίας.

espa_banner