Κέλσος

Φιλόσοφος, 2ος αι. μ.Χ.

Με το όνομα του Κέλσου έφτασε σε μας έμμεσα, μέσω  του Ωριγένη, ένα έργο πολεμικής εναντίον του χριστιανισμού με τον τίτλο Αληθής Λόγος. Όπως και με τους περισσότερους συγγραφείς των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων, οι πληροφορίες μας για τη ζωή του Κέλσου είναι ελάχιστες, πολύ περισσότερο βέβαια επειδή το έργο του γνώρισε τον ανηλεή διωγμό του Μεσαίωνα. Το ίδιο άλλωστε συνέβη και με όλα τα έργα πολεμικής εναντίον του χριστιανισμού, τα οποία συστηματικά καταστράφηκαν και εξαφανίστηκαν απ’ όλες τις βιβλιοθήκες κατά τους πρώτους αιώνες της επικράτησης του χριστιανισμού.

espa_banner