Ευνάπιος

Φιλόσοφος, 4ος αι. μ.Χ.

Ο Ευνάπιος ήταν φιλόσοφος και ρητοροδιδάσκαλος της αυτοκρατορικής εποχής. Γεννήθηκε στις Σάρδεις το 346 μ.Χ. Σε ηλικία δεκαέξι ετών πήγε στην Αθήνα, κοντά στον χριστιανό φιλόσοφο Προαιρέσιο. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του δασκάλου του δεν επηρέασαν τον Ευνάπιο, που παρέμεινε πιστός στην εθνική θρησκεία.

Μετά από πέντε χρόνια παραμονής στην Αθήνα επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου αφοσιώθηκε στον νεοπλατωνικό Χρυσάνθιο, παραδίδοντας μαθήματα φιλοσοφίας και ασκώντας το επάγγελμα του γιατρού. Πέθανε το 420.

espa_banner