Διογένης Λαέρτιος

Βιογράφος, 3oς αι. μ.Χ.

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα βιογραφίας των φιλοσόφων της αρχαιότητας είναι οι Βίοι Φιλοσόφων του Διογένη Λαέρτιου. Για τον ίδιο τον Διογένη Λαέρτιο, ωστόσο, γνωρίζουμε ελάχιστα. Έζησε το 3ο αιώνα μ.Χ, μετά τον Σέξτο Εμπειρικό. Πιθανότατα γεννήθηκε στη Λαέρτη, μια μικρή πόλη στην Κιλικία (στη σημερινή Τουρκία), ενώ υπάρχει επίσης πιθανότητα η καταγωγή του να είναι από τον Λίβανο.
Ο ίδιος ο Διογένης δεν ήταν αξιόλογος φιλόσοφος, αν και πιθανολογείται πως ήταν Επικούρειος ή ίσως είχε ακολουθήσει τη Σχολή του Σκεπτικισμού του Πύρρωνος. Μάλιστα πολλοί μελετητές λένε πως στους Βίους Φιλοσόφων αναλύει λανθασμένα πολλές από τις φιλοσοφικές ιδέες άλλων, στις οποίες αναφέρεται. Επίσης, θεωρείται από πολλούς μελετητές του κακός ποιητής, αν κρίνουμε από τους στίχους που συμπεριλαμβάνει στο έργο του.

Καθώς οι βιογραφίες που έγραψε διανθίζονται από ανέκδοτα και περιστατικά από τη ζωή των φιλοσόφων, ο Διογένης Λαέρτιος παραμένει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές πηγές για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

espa_banner