Αριστόξενος

Μουσικός, 4ος αι. π.Χ.

Ο Αριστόξενος υπήρξε ο πρώτος συστηματικός θεωρητικός μελετητής της αρχαιοελληνικής μουσικής. Γεννήθηκε μεταξύ 375-360 π.Χ. στον Τάραντα της Κάτω Ιταλίας και παρακολούθησε μαθήματα μουσικής και φιλοσοφίας κοντά στον πατέρα του, τον Σπίνθαρο, μουσικό και μαθητή του Σωκράτη, καθώς και κοντά στον μουσικό Λάμπρο στην πόλη της Μαντίνειας. Ο ίδιος υπήρξε μαθητής του Αριστοτέλη, είχε μάλιστα την ελπίδα πως ο σπουδαίος φιλόσοφος θα τον όριζε διάδοχό του στο Λύκειο, κάτι που δεν έγινε (το Λύκειο ανέλαβε ο Θεόφραστος). Ο Αριστόξενος άκμασε την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, περίοδο κατά την οποία λέγεται πως έγραψε πάνω από 400 συγγράμματα περί μουσικής, φιλοσοφίας και ιστορίας.

Το σωζόμενο έργο του αποτελεί απαραίτητη πηγή για την κατανόηση της εξέλιξης της αρχαιοελληνικής μουσικής.

espa_banner