Αψίνης

Ρήτορας, 3ος αι. μ.Χ.

Ο Αψίνης από τα Γάδαρα, ρητοροδιδάσκαλος του 3ου αι. μ.Χ., δίδαξε ρητορική στην Αθήνα γύρω στο 235 μ.Χ. Από το σύνολο του έργου του έχουν σωθεί δύο πραγματείες: η Τέχνη ρητορική και τα Εσχηματισμένα προβλήματα, οι οποίες αποτελούν ρητορικά εγχειρίδια.

Το έργο του Αψίνη χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και πρακτικότητα. Λαμβάνει υπόψη τα ρητορικά θέματα που χρησιμοποίησαν οι μεγάλοι ρήτορες του παρελθόντος και τα ενσωματώνει στο κείμενό του προκειμένου να κάνει σαφέστερη στον αναγνώστη τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των ρητορικών σχημάτων.

espa_banner