Απολλόδωρος (;)

Γραμματικός, 1ος – 2ος αι. π.Χ.

Παλαιότερα, η Βιβλιοθήκη αποδιδόταν στον Απολλόδωρο, τον ιστορικό και γραμματικό που υπήρξε μαθητής του Διογένη του κυνικού και έζησε και δίδαξε κυρίως στην Αλεξάνδρεια.

Το πιθανότερο όμως είναι ότι η Βιβλιοθήκη δεν ανήκει σε αυτόν, και το πρόβλημα του εντοπισμού του πραγματικού συγγραφέα παραμένει άλυτο. Εξίσου αδύνατη είναι και η βέβαιη χρονολόγηση της Βιβλιοθήκης, που τοποθετείται γενικά στον 1ο ή τον 2ο μ.Χ. αιώνα. Πρόκειται για επιτομή της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, που χρησιμοποιούνταν ίσως στα σχολεία ως εισαγωγή στην ελληνική λογοτεχνία.

espa_banner