Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Μάνος Λοΐζος

Κωδικός προϊόντος: 005153
9,54 €
6,68 €

Στο βι­βλί­ο αυ­τό στη­ρί­χτη­καν α­να­ρίθ­μη­τες τη­λε­ο­πτι­κές και ρα­διο­φω­νι­κές εκ­πο­μπές, ε­κα­το­ντά­δες δη­μο­σιεύ­μα­τα στον ελ­λη­νι­κό και ξέ­νο Τύ­πο, αλ­λά και ει­δι­κές ερ­γα­σί­ες σε πα­νε­πι­στή­μια και ε­ρευ­νη­τι­κά ι­δρύ­μα­τα. Ο συγ­γρα­φέ­ας του πα­ρα­κι­νή­θη­κε, ό­πως λέ­ει, ό­χι μό­νο α­πό χρέ­ος προς τον α­ξέ­χα­στο φί­λο και συ­νερ­γά­τη του, αλλά και α­πό την α­νά­γκη να φτά­σει ο «Μά­νος Λο­ΐ­ζος» σε πολ­λές χι­λιά­δες χέ­ρια, σε πολ­λές χι­λιά­δες νέ­ους αν­θρώ­πους που δι­ψά­νε να γνω­ρί­σουν τη ζω­ή και το έρ­γο του με­γά­λου αυ­τού δη­μιουρ­γού.

Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (10-ψήφιος) 960-382-411-9
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-411-4
Σχήμα 14x21
Αρ. Σελίδων 320
Βάρος (Kgr) 0,389
Γλώσσα Ελληνικά
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο
Νέο σχόλιο
  • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια
  • Κακή
  • Άριστη
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (10-ψήφιος) 960-382-411-9
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-411-4
Σχήμα 14x21
Αρ. Σελίδων 320
Βάρος (Kgr) 0,389
Γλώσσα Ελληνικά
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο