Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Εγκάρδια επαφή

Συγγραφέας: ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ Παύλος
Κωδικός προϊόντος: 005132
9,54 €
5,30 €

Σή­με­ρα ό­λοι γνωρί­ζουν ό­τι ο καρ­διο­λό­γος εί­ναι ο με­γά­λος σύμ­μα­χος, ό­χι μό­νο για την α­ντι­μετώ­πι­ση της νό­σου αλ­λά και για την πρό­λη­ψή της. Σαν τέ­τοιος, λοι­πόν, εί­ναι ο κατ’ ε­ξο­χήν ι­κα­νός να ε­γκα­θι­δρύ­σει μια σχέ­ση πραγ­μα­τι­κής συ­νεν­νό­η­σης, μιαν α­λη­θι­νά «ε­γκάρ­δια ε­πα­φή». Οι υ­πο­δεί­ξεις του για αλ­λα­γή τρό­που ζω­ής με ο­μα­λή συ­μπε­ρι­φο­ρά, ευ­χά­ρι­στη διά­θε­ση, εσω­τε­ρι­κή ει­ρή­νη, σω­μα­τι­κή ά­σκη­ση, α­πο­φυ­γή το­ξι­κών ου­σιών και υ­γιει­νή διατρο­φή χα­ρί­ζουν τον δρό­μο για πε­ρισ­σό­τε­ρη και κα­λύ­τε­ρη ζω­ή.

Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (10-ψήφιος) 960-382-405-4
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-405-3
Σχήμα 14x21
Αρ. Σελίδων 192
Βάρος (Kgr) 0,24
Γλώσσα Ελληνικά
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο
Νέο σχόλιο
  • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια
  • Κακή
  • Άριστη
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (10-ψήφιος) 960-382-405-4
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-405-3
Σχήμα 14x21
Αρ. Σελίδων 192
Βάρος (Kgr) 0,24
Γλώσσα Ελληνικά
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο