Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Πέτρος

Εικόνα της ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Πέτρος

Ο Πέ­τρος Στε­ριώ­της γεν­νή­θη­κε το 1979 στην Α­θή­να. Εί­ναι οι­κο­νο­μο­λό­γος και έ­χει ερ­γα­στεί στον τρα­πε­ζι­κό, χρη­μα­τι­στη­ρια­κό και α­σφα­λι­στι­κό κλά­δο στην Ελ­λά­δα και στο ε­ξωτε­ρι­κό.

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

Εκτός των τειχών

ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Πέτρος
5,30 € 4,77 €

Ο Κύκνος

(Ποιητική συλλογή)
ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Πέτρος
6,36 € 4,45 €

Φωτιά στο σκοτάδι

Ποιητική συλλογή
ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Πέτρος
6,36 € 4,45 €