Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ

Ο Ιουλιανός γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 331 μ.Χ. Σπούδασε στη γενέτειρά του, στη Νικομήδεια και στην Αθήνα, και ασπάστηκε τις ιδέες του Νεοπλατωνισμού. Στο βραχύ διάστημα κατά το οποίο βρέθηκε στον θρόνο του Βυζαντίου (από το 361 έως το 363 οπότε πέθανε μετά από τραυματισμό του σε εκστρατεία κατά των Περσών) η πολιτική του στον τομέα της θρησκείας —πολιτική οφειλόμενη στη λατρεία του για τα αρχαία γράμματα και στην έλξη που του ασκούσαν τα μυστήρια των ανατολικών δογμάτων— ευνόησε κάποιαν αναβίωση ειδωλολατρικών ιδεών και εκδηλώσεων, κίνηση που έσβησε μαζί με τον ίδιο και τον συνέδεσε με το ιστορικό παρώνυμο αποστάτης και με το ανάθεμα των χριστιανών. Από τις πλέον ενδιαφέρουσες και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, ο Ιουλιανός αποτύπωσε τις ιδέες του στις πραγματείες, τους λόγους και τις επιστολές του, για να τύχει αντικειμενικότερης αποτίμησης πολύ μετά την εποχή του, στα χρόνια του Διαφωτισμού.

 

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

ΑΠΑΝΤΑ 1

Εγκώμιον εις τον αυτοκράτορα Κωνστάντιον, Ευσεβείας της βασιλίδος εγκώμιον, Περί βασιλείας
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
16,96 € 11,87 €

ΑΠΑΝΤΑ 2

Επί τη εξόδω του αγαθωτάτου Σαλουστίου παραμυθητικός εις εαυτόν, Αθηναίων τη βουλή και τω δήμω, Θεμιστίω φιλοσόφω, Προς Ηράκλειον κυνικόν περί του πώς κυνιστέον και ει πρέπει τω κυνί μύθους πλάττειν, Εις την μητέρα των θεών
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
14,84 € 10,39 €

ΑΠΑΝΤΑ 3

Εις τους απαιδεύτους κύνας, Συμπόσιον ή Κρόνια, Εις τον βασιλέα Ήλιον προς Σαλούστιον
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
12,72 € 8,90 €

ΑΠΑΝΤΑ 4

Αντιοχικός ή Μισοπώγων, Κατά Γαλιλαίων Α΄, Αποσπάσματα, Επιστολαί
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
15,90 € 11,13 €

ΑΠΑΝΤΑ 5

Επιστολαί (συνέχεια)
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
11,66 € 8,16 €
Ελάχιστη: 8,00 € Μέγιστη: 12,00 €
€8 €12