Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Θαύμας ἔναντι ἐξουσιαστῶν Τιτάνων

Ἡ ἐπιστήμη τοῦ άγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ
Συγγραφέας: ΑΛΤΑΝΗ
Κωδικός προϊόντος: 005590
21,20 €
19,08 €

Τὸ μή­νυ­μα τοῦ 10ου βι­βλί­ου τῶν ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ εἶ­ναι τὸ δι­πλὸ θαῦ­μα:

Ἡ ἑλ­λη­νι­κὴ γλῶσ­σα μᾶς κά­νει δῶ­ρο τὰ μυ­στι­κά της, ὅ­πως μᾶς τὰ πα­ρέ­δω­σε ὁ Πλά­των στὸν Κρα­τύ­λο γιὰ νὰ γνω­ρί­σο­με τὶς κρυφὲς ἔννοιες ἐν­τὸς τῶν λέ­ξε­ων, οἱ ὁ­ποῖ­ες πα­ρέ­μει­ναν αὐ­τού­σι­ες ἀ­πὸ τὴν ὀρ­φι­κή, ὁ­μη­ρι­κὴ καὶ ἡ­σι­ό­δει­ο ἐ­πο­χή. Αὐ­τὸ εἶ­ναι τὸ πρῶ­το θαῦ­μα τοῦ 10ου βι­βλί­ου.

Τὸ δεύ­τε­ρο καὶ ἀ­κό­μη πιὸ ση­μαν­τι­κὸ θαῦ­μα εἶ­ναι ὅ­τι ἀπὸ τὴν Τιτανομαχία μέχρι σήμερα δὲν ἔχει περάσει οὔτε μία ἡμέρα σὲ σχέση μὲ τὴν ψυχολογία μας, ἡ ὁποία, ὅπως θὰ διαπιστώσεις, εἶναι καὶ αὐτὴ διπλῆ, συνάρτηση τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου μὲ τοὺς θεοὺς τοῦ Ἕλληνα. Ἡ ψυχολογικὴ ἀποτύπωση τοῦ Ἕλληνα παρέμεινε ἡ ἴδια ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἀμνημόνευτους χρόνους.

Τιτᾶνες εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἑαυτοῦ μας: ἡ «χθόνια» καὶ ἡ «ἀγλαή». Θαύμας εἶναι ἡ ἱκανότητά μας νὰ τὶς διακρίνομε.

Ἄν, τέ­λος πάν­των, ἐ­πι­θυ­μεῖς νὰ μά­θεις ποι­ὸς εἶ­σαι, τὴν ἀ­πάν­τη­ση θὰ σοῦ δώ­σουν ὁ Θαύ­μας καὶ οἱ Ἶρις, ποὺ τώ­ρα ἐ­σὺ κρα­τᾶς στὰ χέ­ρια σου...

Τὸ βιβλίο συνοδεύεται ἀπὸ DVD ποὺ περιέχει διευκρινιστικὴ ὁμιλία-ἐκπομπὴ τῆς συγγραφέως.

Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-302-5
Σχήμα 17x24
Αρ. Σελίδων 336
Βάρος (Kgr) 0,570
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο
Νέο σχόλιο
  • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια
  • Κακή
  • Άριστη
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-302-5
Σχήμα 17x24
Αρ. Σελίδων 336
Βάρος (Kgr) 0,570
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο