Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Ο βιογράφος και φιλόσοφος Πλούταρχος (50-120 μ.Χ. περ.) γεννήθηκε στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας. Με τα ταξίδια του διεύρυνε τον γνωστικό του ορίζοντα και ήλθε σε επαφή με προσωπικότητες της εποχής, κυρίως εξέχοντες Ρωμαίους. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην πατρίδα του και άσκησε δημόσια και ιερατικά αξιώματα. Το σωζόμενο έργο του διακρίνεται στο ιστορικό-βιογραφικό μέρος και στα ονομαζόμενα Ηθικά συγγράμματα. Στους Παραλλήλους βίους παραβάλλονται επιφανείς Έλληνες και Ρωμαίοι και συγκρίνονται εμμέσως οι κόσμοι που ο καθένας εκπροσωπεί. Στα Ηθικά αναπτύσσονται, υπό μορφή άλλοτε διαλόγων και άλλοτε πραγματειών ή διατριβών, ζητήματα ηθικής, φιλοσοφίας, επιστήμης, πολιτικής, φιλολογικής κριτικής, καθώς και θέματα από τον χώρο της θρησκείας, της φύσης, της ιστορίας κ.λπ. Πολυμαθής και με λεπτό πνεύμα, ο Πλούταρχος εξέφρασε με απλότητα και αισιόδοξη αντίληψη τις παραδοσιακές ελληνικές αξίες. Το έργο του τέρπει και διδάσκει, όντας παράλληλα σπουδαία πηγή της γραμματείας των κλασικών και των Αλεξανδρινών χρόνων.

 

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

ΗΘΙΚΑ 13

Περί φιλαδελφίας, Περί της εις τα έγγονα φιλοστοργίας, Ει αυτάρκης η κακία προς κακοδαιμονίαν, Περί του πότερον τα ψυχής ή τα σώματος πάθη χείρονα, Περί αδολεσχίας, Περί πολυπραγμοσύνης
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
14,84 € 10,39 €

ΗΘΙΚΑ 14

Περί φιλοπλουτίας, Περί δυσωπίας, Περί φθόνου και μίσους, Περί του εαυτόν επαινείν ανεπιφθόνως, Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
14,84 € 10,39 €

ΗΘΙΚΑ 15

Περί ειμαρμένης, Περί του Σωκράτους δαιμονίου, Περί φυγής, Παραμυθητικός προς τη γυναίκα
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
15,90 € 11,13 €

ΗΘΙΚΑ 16

Συμποσιακά 1 (Α΄-Γ΄)
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
15,90 € 11,13 €

ΗΘΙΚΑ 17

Συμποσιακά 2 (Δ΄-ΣΤ΄)
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
10,60 € 7,42 €

ΗΘΙΚΑ 18

Συμποσιακά 3 (Ζ΄-Θ΄)
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
16,96 € 11,87 €

ΗΘΙΚΑ 19

Ερωτικός, Ερωτικαί διηγήσεις
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
9,54 € 6,68 €

ΗΘΙΚΑ 20

Περί του ότι μάλιστα τοις ηγεμόσιν δει τον φιλόσοφον διαλέγεσθαι, Προς ηγεμόνα απαίδευτον, Ει πρεσβυτέρω πολιτευτέον, Περί του μη δειν δανείζεσθαι
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
11,66 € 8,16 €

ΗΘΙΚΑ 21

Πολιτικά παραγγέλματα, Περί μοναρχίας και δημοκρατίας και ολιγαρχίας
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
10,60 € 7,42 €

ΗΘΙΚΑ 22

Βίοι των δέκα ρητόρων, Συγκρίσεως Αριστοφάνους και Μενάνδρου επιτομή, Περί της Ηροδότου κακοηθείας
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
13,78 € 9,65 €

ΗΘΙΚΑ 23

Περί των αρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικών δογμάτων
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
14,84 € 10,39 €

ΗΘΙΚΑ 24

Αίτια φυσικά, Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της σελήνης, Περί του πρώτως ψυχρού
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
14,84 € 10,39 €
Ελάχιστη: 4,00 € Μέγιστη: 12,00 €
€4 €12